Українські народні казки

Молочна відьма
Демонологічна розповідь Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Відьми, то ніяка не видумка. Мій батько сам їх бачив. Як у корови раніше молоко щезло, то він став у хліві ночувати. Ну, ліг у яслах, задрімав. Коли крізь сон чує, молоко в дійницю тільки цюр! цюр! цюр!

Підвівся, глянув, аж то сусідка! Двері зсередини на засуві і вона влізла! Ну, в нього в руках свячений ніж, свячена сокира то й зловив її! То як стала вона проситися-молитися, узяв пожалів і відпустив. Більше не ходила.

Ще один чоловік раненько відьму під хлівом побачив, прийшла навмання городами, аж заросилася...

Походження та примітки

Українські народні казки у 40 книгах

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук
10. Молочна відьма. Записано в Бабанці Уманського району від Бабич Павліни Андріївни (1930 року народження) у серпні 2007 року.
Тексти надані Миколою Зінчуком та опубліковані з його дозволу.