Українські народні казки

Помінялися люльками
Демонологічна розповідь Гуцульщини

Ішов сільський чоловік уночі та й курив череп’яну люльку. І стрітився з чужим дідом. Той дід курив файну, блискучу люльку. І сказав дід: — Заміняй мені люльку. І той заміняв.

Прийшов цей чоловік т’хаті і поставив люльку на комин. Рано встав, подивився, а то не люлька, а закручена псячка. Пішов він на то місце, де стрічався з чужим дідом, а його череп’яна люлька на купині лежить.

Походження та примітки

Українські народні казки у 40 книгах

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук
Нижній Березів, Косівського району, Івано-Франківської області
14 квітня 1985 року
Від Фіцича Петра Андрійовича (1921 року народження)
Тексти надані Миколою Зінчуком та опубліковані з його дозволу.