Українські народні казки

Проміняв файку
Демонологічна розповідь Бойківщини

У селі Липовиці колись, за австрійської власти, жив чоловік. Фамілія ’му була Мороз, а по-вуличному — Плюта. Ішов він одного разу пізно вночі додому з корчми, і надибав по дорозі пана, що курив файку. Порціянова була файка, на довгім цибусі. Плюта ішов з тим паном і прийшов до воріт, які повертали до його хати. На воротях каже:

— Пане, заміняйте мені файку. Дайте тоту порціянову за мою черепляну.

Пан узяв та й заміняв йому тоту порціянову файку за черепляну, і чоловік той пішов горі городом додому, до свеї хати. Хата була ще то та — стародавня, курна, без комина. Поставив він тоту порціянову файку на полицю, а сам поліз на піч спати.

Переночував, а рано піднявся і пішов подивитися на тоту файку, що поставив на полицю. А там тої файки не було, а була файка з песячки на бобовім цибусі. Вернувся він до своїх воріт, де розійшовся вночі з тим паном, а його файка стоїть на стовпі, на воротях.

Походження та примітки

Українські народні казки у 40 книгах

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук
Липовиці, Рожнятівського району, Івано-Франківської області
25 липня 1994 року
Оповідач: від М. М. Лютака (1918 року народження)
Тексти надані Миколою Зінчуком та опубліковані з його дозволу.