Українські народні казки

Лисиця та рак

Українська народна казка про тварин

ЛИСИЦЯ ТА РАК — Українська Народна Казка Про Тварин
ЛИСИЦЯ ТА РАК — Українська Народна Казка Про Тварин

Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться — рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були.

— Здоров був, раче! — каже йому лисичка. — З тим днем, що сьогодні! Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш?

Поздоровкався і рак та й каже:

— Я клешнями роблю те, що ти зубами; так треба, щоб гостріші були.

А лисичка тоді йому:

— Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, та й ту на порозі розлив! Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе!

— Може, колись теє й правдою було, та тепер брехнею стало! Ось коли хочеш, то давай побіжим наввипередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узліссі.

— Як так, то й так, — каже лисиця.

Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисиччиного хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув:

— Но!

От лисичка і подалась вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чимчикує, аж чує позад себе:

— Та й забарилась ти, лисичко! Я вже і на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш.

Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила:

— Чи то ж видано! — каже. І більш не сміялася з рака.

Походження та примітки

Лисиця та рак. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 275. Час і місце запису не зазначені. Звірячи пригоди. Народні казки, Катеринослав, 1911., стор. 7—10. Паралелі: Дзвінок. Письмо ілюстроване для дітей і молоді, Львів, 1890—1913., 1896, ч. 10, стор. 159; Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 479; Афанасьєв, стор. 52; Живая старина. Периодическое издание Отделения этнографии Русского географического общества, СПб., 1890—1917., 1895, вип. III — IV, стор. 442—443; Указатель сюжетов. [Составил В. Я. Пропп]. — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах, т. 3, М., 1958., стор. 463; Julian Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Wrocław — Warszawa—Kraków, t. I, 1962., стор. 76. В одному з варіантів казки, що був опублікований у журналі «Молода Україна. Часопис для дітей старшого й меншого віку. К., 1908—1914. » (1911, № 9, стор. 25—26), змагання відбувається між черепахою та зайцем.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

Художник ілюстрацій К. Шалварова

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

121 (6522). Лисиця та рак. СУС 275. Записано 2009 року. Кособуцька Марія Василівна (1935). Вінницька область, Калинівський район, Павлівка