Українські народні казки

Як Іван на суді виграв

Українська народна казка Гуцульщини

Їде жид і везе своїм возом на базар яйця. А Іван запряг віслюка та й тоже пре в місто. Іван хоче обгонити, а жид їхає собі посеред дороги. Іван кричав: «Гоп-гоп! Гоп-гоп!», аби той дав дорогу. А жид навіть то до уваги не брав. То Іван довго не думав, зачепив віз у віз, і жидови віз з яйцями перевернувся. Яйця побилися.

Жид передає діло в суд. Та й на суді каже:

— Таке й таке. Він побив мені яйця. Своєю фірою зачепив мою та й перевернув.

Дали Іванови повістку, щоби прийшов в суд. Іван іде, такий зажурений. Видить, навстріть * іде циган.

— Що ти, Іване, такий зажурений? Каже Іван:

— Як мені не бути зажуреному, як я отаке зробив і жид мене в суд подав? Іду на суд.

Циган каже:

— Дай мені злотий, і я тебе пораджу, що робити.

— Що? Я тобі даю два злоті, три злоті, лиш би ти мене виручив. Цей дав циганови гроші, а циган каже:

— Аби що тобі казали на суді, ти мовчи і не признавайся. Прийшов Іван на суд. Суддя питає:

— Ти перевернув фіру і побив яйця жидови?

Іван мовчить. Суддя всяко питається — Іван мовчить. А жид довго не думає та й каже:

— Ти тоді кричав «гоп-гоп», а тепер мовчиш? А суддя каже:

— Як він кричав «гоп-гоп», то чого ви не вступилися з дороги? Та й каже суддя:

— Йди, Іванку, додому. Як він кричав «гоп-гоп», то треба було вступитися з дороги, — каже жидови.

* Навстрі́ть — назустріч.

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук.

Село Яворів, Косівського району, Івано-Франківської області
4 грудня 1983 року
Оповідач: Шкрібляк Іван Васильович (1966 року народження)

Текст наданий Миколою Зінчуком та опублікований з його дозволу.