Українські народні казки

Легенда про велетів
Легенда Буковини

Колись люди були не такі, як тепер, а велети, що хмари чіпляли їм за голови. Оден хлопець-велет грався і побачив маленького чоловіка з кіньми й плугом. Той чоловік був такий малий, як теперішні люди. Молодий велет узяв його разом з кіньми й плугом на долоню та й приніс до хати.

— Мамо, адіть, що я найшов. Який червак!

— Возьми і віднеси його туди, де він був. Це не червак. Це такі люди будуть після нас, — сказала хлопцеви мати.

Походження та примітки

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук
Данківці
3 липня 1977 року
Оповідач: Марії Єреміївни Майстришин (1903 року народження)
Тексти надані Миколою Зінчуком та опубліковані з його дозволу.