Фольклорний анекдот як жанр
Ірина Ігорівна Кімакович

Науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Ірина Кімакович
Ірина Ігорівна Кімакович — науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рекомендовано до друку:

  • відділом фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 17 травня 2005 р.
  • вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 6 квітня 2006 р.

Зміст