☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Дитинець

Дитинець — назва частини міста, фортеці чи башти, у підвалини якої — згідно з найдавнішим українським ритуалом — замуровували дитину, дух якої мав берегти споруду від ворогів. (За О. Афанасьєвим).