☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Дід

У давніх українців друге ім’я БІЛОБОГА.

Необмолочений ритуальний сніп жита, що встановлювався у хаті під час свята ОВСЕНЯ (За О. Афанасьєвим).