☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Коровай

Коровай — споріднене із словами корова, корона, корінь, що означає початок, першопричину буття. Також означає пробудження природи, плодючості полів, худоби, людей. Первісна назва «баба», у християн «паска». Священний жертівний хліб богу сонця.