☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Котики, польові квіти

Котики (польові квіти) — символ родючості, зростання та плодоношення. Цвіт верби та лози використовують у народній медицині. «Свячена верба і котики — ліки від трясці» (М.Номис).

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.