☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Мальва, рожа

Мальва (рожа) — рослина з високим стеблом і великими яскравими різнокольоровими квітками, зібраними по кілька в пазухах листків; символізує красу, вроду, молодість; знаковий атрибут українського сільського краєвиду.

З літ. джерел: Коло самого дому, під вікнами, росли кущі жовтої акації, купи мальви (І. Нечуй-Левицький).

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.