☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Очерет

Очерет хоч і насаджений Богом, проте ним заволоділи чорти, і очерет, як і осот, є їхньою господою. Кажуть, ніби чорт і по цей час ніяк не може згадати, що саме йому перепало колись.

Повір’я: Очерет належить чортам, де вони проживають, бо росте на болотах; тому дорога до пекла заросла очеретами.

Прокляття: Бодай тая річка очеретом заросла (П.Чубинський); Щоб тебе очеретиною зміряли! (побажаня смерті — від старого звичаю міряти покіника очеретиною).

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.