☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Первоцвіт, скороспілка, баранчики, веснівка, весняник, ключики, лісове зілля, медяник, первенець

Первоцвіт весняний у народі називають також скороспілкою, баранчиками, веснівкою, весняником, ключиками, лісовим зіллям, медяником, первенцем — 1) трав’яниста рослина, що цвіте жовтими квітками; 2) перша весняна квітка взагалі; у цьому значенні слово близьке до слова ряст у значенні «перша зелень, трава», а отже й «перші квіти»; вважається провісником дівочої долі: Палай! Цвіти! Красуйся, Весно, первоцвітом! (С. Голованівський); 3) народнопоетична назва підсніжника (білий пролісок, білий ряст).

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.