☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Пшоно

Пшоно. Любовна магія: «Дівка бере землі з гроба і пшона, що святять на Великдень, і обсипа хату, а як парубок прийде, то вона приспить його і обсипле тим самим; В ступі вибирають останнє пшоно, закопують на улиці або в хаті, то хлопці будуть туди ходить»; «В темні вересневі вечори, наваривши каші зі взятого потайки в млині із ступи пшона, дівчата закопують на місці зборів сільської молоді цю кашу з живим раком: в землю, а потім вбивають в те місце зубок із борони і надівають на нього витушку, навколо якої розташовуються сами в одних сорочках, причому кожна дівчина вертить витушку, примовляючи, щоб так коло неї крутилися хлопці».

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.