☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Підмаренник

Підмаренник має силу в боротьбі з нечистою силою та недугами, коли лихий дух проникає глибоко в груди і не дає людині жити, коли він паморочить свідомість та виводить її з душевної рівноваги. На свята Калети, Колодія, Щедрого вечора, Купала той, хто бажає комусь щастя, здоров’я, кохання, кропить його напоєм підмареника і дає його пити. Старі повітки, млини, занедбані місця, також кроплять цим напоєм та замовляють, щоб нечиста сила не поширювалася на села, поля та на добрих людей.

Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.