☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

П’ятниці

П’ятниці — жіночі капища МОКОШІ, що їх будували як правило, на роздоріжжях. До храмів приходили жінки попросити у своєї заступниці гарних і розумних дітей, злагоди в домі, уміння господарювати, таїни рукоділля. (За П. Трощиним)