☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

РУНВіра

РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра) — відроджена давньоукраїнська релігійна конфесія, що її реставрував на історичному матеріалі давньоукраїнської міфології і язичництва видатний український історик, шумеролог, етнолог і філософ Лев Силенко (США). РУНВіра ставить за мету утвердити священну для українців НАЦІОНАЛЬНУ ВІРУ, якою вона була до насильницького скасування язичництва 988 року, і тим самим прищепити віруючим національну гідність, шану і любов до України, її природи, культури, історії, мови. За вченням Силенка, РУНВіра — це «віра в єдиного Господа на ім’я Дажбог».

«Щоб українець став Людиною з великої літери, він мусить виконувати заповіді РУНВіри», — стверджує Л. Силенко. Цих заповідей сімнадцять:

РУНВіра дає нове поняття про «рай» і «пекло», котрі — «в душі людини». Щоб мати рай у своїй душі, треба, за вченням Силенка, щодня творити своє буття «ЗА ЗАКОНАМИ ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ». Їх сім:

РУНВіра відкидає постулат Біблії про те, що «всяка влада Богом дана». «ТІЛЬКИ РІДНА ВЛАДА БОГОМ ДАНА,— стверджує РУНВіра, — вона є слугою народу, живе з народом і в ім’я народу».

РУНВіра вчить, що лише народ, який має свою національну віру, вільно утверджує свій спосіб життя, свої моральні цінності, святині, обряди і традиції.

Маючи рідну віру народ не підпорядковує себе іноземним релігійним авторитетам, догмам, канонам, ритуалам. Для кожного народу його рідна національна релігія є найкращою, бо багато добрих матерів на світі, але РІДНА МАТИ — НАЙКРАЩА.

РУНВіра шанує інші релігії. Їх багато, твердить РУНВіра, бо «багато неоднакових розумінь Бога. Є релігії інтернаціональні (буддизм, християнство, мусульманство), а є народи, які мають свої національні релігії (японці, китайці, індуси та ін.). Але й інтернаціональні релігії мають національне підгрунтя. Без індуської віри не було б буддизму, без єврейської (іудаїзму) — християнства.

Кожен народ має даровану Господом свободу свого розуміння Бога. АЛЕ ВЕЛИКИЙ І ЩАСЛИВИЙ, ДО КРАЮ ВІЛЬНИЙ І МУДРИЙ ТОЙ НАРОД, ЩО МАЄ СВОЮ РІДНУ НАЦІОНАЛЬНУ ВІРУ. ТАКИМ МАЄ СТАТИ ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД».

Повністю всі засади й постулати РУНВіри викладені в Українській Біблії — книзі Лева Силенка «МАГА ВІРА».