☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Радогост, Радегост, Радегаст

Радогост (Радегост, Радегаст) — бог торгівлі та мореплавства у західних українських племен. У прибалтійців (зокрема у бодричів) — верховний бог Сонця й родючості. Зображувався у шоломі й кольчузі, з віщою птицею на голові та намальованою бичачою головою на грудях. Бодричі мали скульптури Радогоста з чистого золота, зокрема — в Ретрському храмі. (За О. Фамінциним).