☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українська міфологія

Числобог

Числобог — бог лічби (математики). Зображувався сивоголовим мудрецем з півмісяцем на грудях, що вказувало на його зв’язок з астрономією. Саме постать Числобога в українській міфології, на думку вчених, спричинилася до відомого вислову Іоанна Єфеського 534 р.: «Анти грамотніші й мудріші від ромеїв». (За П. Трощиним).