☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Іван Франко ☼ Лис Микита

Лис Микита — Передмова до четвертого видання

Отеє четверте видання, по вичерпанню третього, являється накладом Української видавничої спілки, крім дрібніших язикових і правописних поправок, не змінене супроти третього видання. Київське ілюстроване видання, про яке було згадано в передмові до третього видання, ще й досі лишається невиконаним планом, хоча цензурні строгості, що стояли на перешкоді давнішому виданню в Києві, тепер належать до минувшини.