☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Ірина Кімакович ☼ Фольклорний анекдот як жанр

Анекдот як самодостатній текст

Усний анекдот має унікальну функцію. Його можна розповідати просто так, щоб заповнити паузу в спілкуванні. Анекдот став, як привітання: «Чув новий анекдот...», «Розказати анекдот?» і т. п. Мета анекдоту — зробити розмову жвавішою.

Для оратора очевидно, що, якщо доповідь чи розмова завмирають, то оживити їх може анекдот. І саме він підводить риску під якимось судженням і у конденсованому вигляді ще раз наголошує на тому, про що так довго і нудно розповідалося.