☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Ірина Кімакович ☼ Фольклорний анекдот як жанр

Анекдот як традиційна фольклорна деструктологема

Анекдот — це жанр, який сформувався в царині епічної традиції. Водночас жанр поглинув і здобутки сміхової культури. Розгляд текстової природи (поетичних особливостей) анекдоту та психологічних реакцій, які програмує поетика 447 жанру (як у процесах осягнення текстів, так і в процесах переформування індивідуальної та суспільної систем цінностей), допоможе довести, що анекдот — це традиційна форма пізнання світу і традиційна форма побутування інновацій суспільної думки.

447 Під термінологічним словосполученням поетика жанру розуміємо систему тематичних та композиційних особливостей текстів, за якою тексти і групуються в жанр. Зауважимо, що у фольклористиці першою жанровою ознакою вважають спосіб побутування тексту (де і за яких умов він побутує), другою — його композиція (як він організований) і тільки останньою — його тематика (про що він).

Ірина Ігорівна Кімакович ☼ Фольклорний анекдот як жанр