☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Ірина Кімакович ☼ Фольклорний анекдот як жанр

Питання виконавства

Питання виконавства є по суті питанням про місце і роль традиційного та індивідуального в фольклорі та сучасній культурі. Ця проблема потребує всебічного та комплексного вивчення, яке не входить у завдання цієї роботи. Проте, безумовно, ми не можемо оминути тих аспектів питання виконавства, які стосуються побутування анекдоту як традиційного фольклорного жанру.

Питання про творчу індивідуальність носія фольклору в українській фольклористиці уже піднімалося, як у теоретичному аспекті 283, так і щодо висвітлення індивідуальної манери оповідачів 284. Сама постановка питання була спричинена поступом науки в осмисленні механізмів побутування фольклору.

283 Бріцина О. Ю. Творча індивідуальність і традиція // Народна творчість та етнографія. — 1989. — № 6. — С. 82-83.

284 Лавров Ф. І. Народні сатирики, гумористи та жартівники // Нар. творчість та етнографія. — 1959. — С. 49 — 56; Линтур П. Поэты-сказители Закарпатья // Радянське Закарпаття. — Літ. Альманах. 1. Ужгорож. — 1947. — С. 124-127. Буковинський кобзар в усній народній творчості // Жовтень. — 1984. — № 8. — С. 108-110.

Ірина Ігорівна Кімакович ☼ Фольклорний анекдот як жанр