☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Книги

Українські народні казки

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 1

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 01 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 01 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. 1 / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2003. — 384 с.

Перша книга українських народних казок започатковує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом і в словничку наприкінці кожного тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 2

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 02 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 02 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. 2 / Запис., упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2004. — 312 с.

Друга книга українських народних казок продовжує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом і в словничку наприкінці кожного тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 3

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 03 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 03 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. З / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2008. — 328 с.

Третя книга українських народних казок продовжує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 4

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 04 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 04 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 4. Казки Гуцульщини / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 456 с.

Казки Гуцульщини е четвертою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х років минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 5

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 05 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 05 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 5: Казки Гуцульщини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 464 с.

Казки Гуцульщини є п’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 6

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 06 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 06 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Пропонований том є шостою книгою унікальної 40-томної сери українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок У цю книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х років минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 7

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 07 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 07 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Казки Гуцульщини є сьомою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 33 роки. Упродовж цього часу вдалося записати понад 7000 казок на території від західних кордонів України до Полтавщини й Чернігівщини включно. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Гуцульщини
Українські народні казки: книга 8

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 08 — Казки Гуцульщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 08 — Казки Гуцульщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 8. Казки Гуцульщини: Закінчення / Запис., упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2006. — 424 с.

Пропонований том є восьмою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковинської Гуцульщини, записані у 80-х роках минулого століття.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Буковини
Українські народні казки: книга 9

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 09 — Казки Буковини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 09 — Казки Буковини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 9. Казки Буковини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 456 с.

Казки Буковини — дев’ята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Буковини
Українські народні казки: книга 10

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 10 — Казки Буковини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 10 — Казки Буковини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 10. Казки Буковини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 496 с.

Казки Буковини — десята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Буковини
Українські народні казки: книга 11

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 11 — Казки Буковини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 11 — Казки Буковини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 11. Казки Буковини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2009. — 508 с.: іл.

Казки Буковини є одинадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х років XX століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Покуття
Українські народні казки: книга 12

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 12 — Казки Покуття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 12 — Казки Покуття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 12. Казки Покуття: Ч. І / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2005. — 416 с.

Казки Покуття є дванадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України Покуття, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Покуття
Українські народні казки: книга 13

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 13 — Казки Покуття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 13 — Казки Покуття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 13. Казки Покуття: Ч. II / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2005. — 512 с.

Казки Покуття — тринадцята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу йому вдалося записати близько 3500 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Покуття, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Бойківщини
Українські народні казки: книга 14

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 14 — Казки Бойківщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 14 — Казки Бойківщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 14: Казки Бойківщини. Ч. І / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 496 с.

Казки Бойківщини є чотирнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Бойківщини
Українські народні казки: книга 15

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 15 — Казки Бойківщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 15 — Казки Бойківщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки. Книга 15: Казки Бойківщини. Ч.ІІ / Записав, упорядкував, і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 440 с.

Казки Бойківщини є п’ятнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Бойківщини
Українські народні казки: книга 16

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 16 — Казки Бойківщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 16 — Казки Бойківщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки : Книга 16: Казки Бойківщини / Записав, упорядкував, і літературно опрацював М. А. Зінчук. — Чернівці : Букрек, 2012. — 488 с.: іл.

Пропонований том є шістнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці минулого століття. Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Бойківщини
Українські народні казки: книга 17

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 17 — Казки Бойківщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 17 — Казки Бойківщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки : Книга 16: Казки Бойківщини / Записав, упорядкував, і літературно опрацював М. Зінчук. — Чернівці : Букрек, 2015. — 472 с.: іл.

Пропонований том є сімнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці минулого — на початку нинішнього століть. Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 18

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 18 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 18 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки. Книга 18: Казки Закарпаття / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2007. — 424 с.

Казки Закарпаття є вісімнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані на межі XX — XXI ст. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 19

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 19 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 19 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 19. Казки Закарпаття / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2009. — 376 с.: іл.

Казки Закарпаття є дев’ятнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 20

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 20 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 20 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 20. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2007. — 384 с.

Пропонований том є двадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого століття.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 21

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 21 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 21 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 21. Казки Закарпаття / Запис., у поряд, і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2008. — 432 с.

Пропонований том є двадцять першою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кіпці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 22

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 22 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 22 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 22. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2008. — 384 с.

Пропонований том є двадцять другого книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Закарпаття
Українські народні казки: книга 23

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 23 — Казки Закарпаття
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 23 — Казки Закарпаття». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 23. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009. — 456 с.: іл.

Пропонований том є двадцять третьою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Галичини
Українські народні казки: книга 24

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 24 — Казки Галичини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 24 — Казки Галичини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 24. Казки Галичини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2009. — 500 с.: іл.

Пропонований том є двадцять четвертою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Галичини, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Галичини
Українські народні казки: книга 25

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 25 — Казки Галичини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 25 — Казки Галичини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки : Книга 25. Казки Галичини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці : Букрек, 2014. — 372 с.: іл.

Пропонований том є двадцять п’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Галичини, записані 2009 року.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Волині
Українські народні казки: книга 26

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 26 — Казки Волині
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 26 — Казки Волині». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 26. Казки Волині / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Наші книги, 2009. — 432 с.: іл.

Казки Волині є двадцять шостою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Волині, записані наприкінці 70-х років XX століття та на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Поділля
Українські народні казки: книга 27

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 27 — Казки Поділля
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 27 — Казки Поділля». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 27. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці : ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2009. -376 с.: іл.

Пропонований том є 27 книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 7000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані в Хмельницькій області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані в 2007 — на початку 2008 років.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Поділля
Українські народні казки: книга 28

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 28 — Казки Поділля
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 28 — Казки Поділля». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 28. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек, 2019. — 424 с.: іл.

Пропонований том є тридцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані у кінці минулого — початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Поділля
Українські народні казки: книга 29

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 29 — Казки Поділля
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 29 — Казки Поділля». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 29. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек, 2013. — 368 с.: іл.

Пропонований том є тридцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані у 2008—2010 роках.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Поділля
Українські народні казки: книга 30

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 30 — Казки Поділля
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 30 — Казки Поділля». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 30. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек, 2010. — 424 с.: іл.

Пропонований том є тридцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані у кінці минулого та на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Поділля
Українські народні казки: книга 31

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 31 — Казки Поділля
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 31 — Казки Поділля». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 31. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці : Букрек, 2016. — 400 с.: іл.

Пропонований том є тридцять першою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Наддніпрянщини
Українські народні казки: книга 32

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 32 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 32 — Казки Наддніпрянщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 32. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд., і літ. опрац. М. Зінчук. —Чернівці : Букрек, 2015. — 364 с.: іл.

«Казки Наддніпрянщини» чергова книга унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких Микола Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати більше 8000 казок. У це видання ввійшли фольклорні твори, занотовані 2009 року переважно від жителів Київської області.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Наддніпрянщини
Українські народні казки: книга 33

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 33 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 33 — Казки Наддніпрянщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 33. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд., і літ. опрац. М. Зінчук. — Вижниця: ТОВ ВПК «Черемош», 2009. — 424 с.: іл.

Том 33 є книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані у Черкаській області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Наддніпрянщини
Українські народні казки: книга 34

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 34 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 34 — Казки Наддніпрянщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 34. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд., і літ. опрац. М. Зінчук. — Вижниця: ТОВ ВПК «Черемош», 2011. — 479 с.: іл. 8

Том 34 є книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані у Черкаській області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Наддніпрянщини
Українські народні казки: книга 35

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 35 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 35 — Казки Наддніпрянщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 35. Казки Наддніпрянщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2011. — 520 с.: іл.

Пропонований том є тридцять п’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини, записані у 2009 році.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки степової Кіровоградщини
Українські народні казки: книга 36

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 36 — Казки Кіровоградщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 36 — Казки Кіровоградщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 36. Казки степової Кіровоградщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2011. — 504 с.: іл.

Пропонований том є тридцять шостою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного регіону — степової Кіровоградщини, записані 2010—2011 роках.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Полтавщини
Українські народні казки: книга 37

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 37 — Казки Полтавщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 37 — Казки Полтавщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 37. Казки Полтавщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2010. — 376 с.: іл.

Казки Полтавщини є тридцять сьомою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Полтавщини, записані на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Полтавщини
Українські народні казки: книга 38

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 38 — Казки Полтавщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 38 — Казки Полтавщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 38. Казки Полтавщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2010. — 440 с.: іл.

Казки Полтавщини є тридцять восьмою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Полтавщини, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Казки Чернігівщини
Українські народні казки: книга 39

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 39 — Казки Чернігівщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 39 — Казки Кіровоградщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 39. Казки Чернігівщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2012. — 452 с.: іл.

Пропоноване видання є тридцять дев’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких упорядник присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. До цієї книги увійшли казки самобутнього етнографічного регіону — Чернігівщини, записані у 2007—2008 роках.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Казки Чернігівщини
Українські народні казки: книга 40

Передня обкладинка Микола Зінчук ☼ Українські народні казки Книга 40 — Казки Чернігівщини
Обкладинка книги «Українські народні казки. Книга 40 — Казки Кіровоградщини». Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук

Українські народні казки: Книга 40. Казки Чернігівщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2012. — 504 с.: іл.

Пропоноване видання є сороковою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких упорядник присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. До цієї книги увійшли казки самобутнього етнографічного регіону — Чернігівщини, записані у 2007—2008 роках.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.