☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Книги

Українські замовляння

До книги ввійшли найцінніші й найдосконаліші тексти української магії, народних чаклунських дійств.

Цей найменш вивчений шар національної словесності сягає своїм корінням у найглибшу язичницьку давнину, ввібравши також елементи християнських уявлень про світ.

Упорядник М. Н. Москаленко

Автор передмови та коментаря М. О. Новикова

Редактор І. М. Римарук

© Упорядкування М. Н. Москаленко 1993

© Передмова, коментар. М. О. Новикова 1993

© Художнє оформлення. В. А. Кононенко, 1993

Видавництво художньої літератури «Дніпро»

ISBN 5-308-01357-8

Михайло Москаленко ☼ Українські замовляння — 1993
Обкладинка книги «Українські замовляння» 1993 року видання. Упорядник Михайло Москаленко

Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передм. М. О. Новикова. — К.: Дніпро, 1993, 309 с.

Чубинский П. Труди этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край. Материалы и исследования. Т. 1. Вып. 1. Спб, 1872.

Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. — М. 1874.

Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. — К., 1876.

Комаров М. Нова збірка народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок і замовлянь. — Одеса, 1890.

Петров А. Угорско-русские заговоры и заклинання начала XVIII в. — Живая Старина. — № 4. — 1891.

Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. — Вып. 1 — Чернигов, 1895.

Франко І. Гуцульські примівки. Кайндль Р. Буковинські примівки. — В кн. : Етнографічний збірник. — Т 5. — Львів, 1898.

Гринченко Б. Из уст народа. — Чернигов, 1900.

Динарів М. З поля фолькльору й мітольогії. — Львів, 1903.

Новицкий Я. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине. — Екатеринослав, 1913.