Страшна смерть лісної

Демонологічна розповідь Гуцульщини

Мєні це розказували на Буковині в Лопушні. Ми були в колибі. Розказували такі, що вони це виділи.

Лісна йшла собі вночі і співала. Надійшов на ню лісовий чоловік. Вона спищала і зачала тікати, а він погнався за нею. Лісна забігла в колибу і заскочила з сінці поза двері. А він улетів до колиби. Це був голий чоловік і весь оброслий, але говорив.

— Чи не була тут така дівчина? — спитав дикий чоловік у бутинарів. А один взяв та й показав за двері. Лісовий чоловік заскочив туди та й лапнув її! Вона спищала, а він каже:

— Я тебе довго шукав.

Та й перервав її. І одну ногу кинув у колибу бутинарям, а решту забрав з собою. А вони напудилися, взяли то стегно і викинули за ним надвір.

Походження та примітки

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук.

Космач-Штуцеві Ями, Косівського району, Івано-Франківської області
1 травня 1984 року
Від Григорія Юрійовича Варцаб’юка, що його прозивають Гриць Штуців (1908 року народження)

Текст наданий Миколою Зінчуком та опублікований з його дозволу.