☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Баба і тісто
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Поставила баба тісто на хліб, щоб підійшло. А піч тепла була. Тісто у діжці затушкане. Почало підходити.

Підійшло так, що аж вилізло з діжки. Баба його в діжу назад, а воно — не хоче. Баба швидко двері зачиняти (були відчинені), щоб тісто не втекло. А воно — шусть і швидше за бабу.

Баба спересердя й каже:

— Та де його стільки береться!

Підбігла до діжки, а та вже й порожня.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

271 (7409). Баба і тісто. СУС — . Записано 2009 року. Ткаченко Марія Харитонівна (1923). Дніпропетровська область, Криворізький район, Радушне