Шукаю роботу
HTML CSS JavaScript розробник
Українські казки

Бджола урятовує гусці життя
Українська народна казка про тварин

Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала пчолу, що пила з цвіту мід, та й хотіла її живцем задзьобати, хотіла її дзюбом роздавити. Але пчола як то уздріла, та й проситься, каже: «Кумко, — каже, — дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді»...

Но, добре. Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться — біжить лис. — Ов, не добре... Але пчола таки до лиса, до лиса та й таки у сам ніс жильце ша! Та й полетіла. А лис як скочить у луги, то і слих за ним пропав.

Так пчола урятувала гусці життя.

Бджола урятовує гусці життя. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. А. Онищук на початку XX ст. у с. Волчківці Снятинського пов. (Гуцульщина) від П. Гавдуника. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 488.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.