☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Бджола урятовує гусці життя
Українська народна казка про тварин

Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала пчолу, що пила з цвіту мід, та й хотіла її живцем задзьобати, хотіла її дзюбом роздавити. Але пчола як то уздріла, та й проситься, каже: «Кумко, — каже, — дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді»...

Но, добре. Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться — біжить лис. — Ов, не добре... Але пчола таки до лиса, до лиса та й таки у сам ніс жильце ша! Та й полетіла. А лис як скочить у луги, то і слих за ним пропав.

Так пчола урятувала гусці життя.

Бджола урятовує гусці життя. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. А. Онищук на початку XX ст. у с. Волчківці Снятинського пов. (Гуцульщина) від П. Гавдуника. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 488.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.