☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Бджола і голуб
Українська народна казка про тварин

Бджола упала у воду і стала топитися. Голуб увидів то; він одірвав листок і вверг в воду бджолі. Бджола вилізла на листок і сяк спаслася.

На другий день голуб сидів на дереві. В сіє время прийшов охотник і хотів застрілити голуба. Но увиділа то бджола, прилетіла к охотнику, сіла на руку його і ужалила. Рука дрогнула, і вистріл полетів набік і не трафив голуба.

За доброє будь благодарним!

Бджола і голуб. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. на Закарпатті. Час запису не зазначений. Сорок сказок. (Поучительное чтение), Унгвар, 1904., стор. 4.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.