☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Бравий заєць
Українська народна казка про тварин

Іде заєць, зирк — аж стоїть бутель горілки... Напився до нестями, ліг та й спить.

Аж ось іде лисиця. Зраділа вона, що і напитися можна, і закусити є чим. Але, добре напившись, вона теж повалилась спати.

Іде вовк. Напився і теж заснув.

Сплять вони собі.

Нарешті першим прочуняв заєць. Подивився навкруги та й каже: «Усе чисто пам’ятаю... Але як цих двох убив — ніяк не можу зрозуміти!..»

Бравий заєць. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. М. І. Деркач у 1968 р. у с. Берестя Дубровицького р-ну Ровенської обл. від І. С. Деркача (37 р., робітник, освіта початкова). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 687, арк. 7.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.