☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Вивільга
Українська народна казка про тварин

— Вивільга свиню ссе!

— А ти кобилу! А ти кобилу!

Вивільга. Зап. бібліотекарка Сумського краєзнавчого музею Н. Столбіна в середині 20-х років XX ст. у м. Суми від учительки Н. В. Плискачевої. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. . ф. 1-6, од. зб. 670, арк. 5.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.