☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Вовк та собака
Українська народна казка про тварин

Зустрілись вовк і собака. Собака питає:

— Чим ти, брате, живеш? Вовк:

— Коли й голодую, а коли що натраплю де, або ноччю м’яса дістану.

Собака:

— Так ти м’ясо їси? А худий який!.. Вовк питає:

— А чого ти такий гладкий? Як же ти живеш?

— Я в хазяїна двір стережу, то хазяїн мене й кормить хорошо. Може й ти погодишся піти, він і тебе годуватиме.

Вовк погодився, пішов. Ідуть, і все цікавило вовка, розмовляють. Вовк розпитує все. А тоді глянув на собаку і каже:

— А чого в тебе шия ошмугляна? А собака каже:

— То мені хазяїн ланцюг надіва на день, а на ніч скида.

— А-а!.. Тоді прощай, собако, лучче я голодуватиму, та на волі житиму!

Вовк та собака. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап В. П. Соколова в 1947 р. у м. Слов’янську Донецької обл. від М. А. Соколової. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 15, арк. 154.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.