☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Вовк і бабині телята
Українська народна казка про тварин

Паслися телята в городі на упоні, а баба грядки полола. Вовк зайшов туди і мав око на телята; та й сперся на пліт, хотячи перескочити в город. Аж баба, уздрівши го, гукнула: «Ґутю-га! Гутю!»

А вовк, буцім він на телята і гадки не мав, каже, щоби помовку з себе збути: «Пек тобі! Через бабини телята не мож ся в город подивити».

Вовк і бабині телята. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. Я. Балагур (Я. Головацький ). Час і місце запису не зазначені. Вінок русинам на обжинки. Уплів Іван Б. Ф. Головацький, ч. II, у Відні, 1847., стор. 393—394. Паралелі: Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 35.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.