☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Вовк, їжак і лисиця
Українська народна казка про тварин

Що за чудо, — сказав вовк, увидівши їжака, котрий лежав, згорнувшись в клубок, обставлений докола шпильками, як ножами. — Він не подобний навіть до живого существа! То страшило і ганьба для цілого лісу.

— А він таки благословить своє безобразіє, — сказала лисиця, — воно спасає його од твоїх зубів.

Вовк, їжак і лисиця. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Час і місце запису не зазначені. Наводиться за рукописним збірником середини XIX ст.: «Іван Гушалевич. Матеріали до шкільної читанки». Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника., фонд бібліотеки «Народний Дім», № 13, од. зб. 109, арк. 23.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.