☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Від чого горлиця турчить
Українська народна казка про тварин

Заклалася горлиця з соловейком, хто раніше встане щебетати. Соловейко встав удосвіта, а горлиця сидить та й спить. Сонце вже під снідання підбилося, а вона голоса ніякого не зняла. Так чоловік приїхав сіяти та й каже на вози: «Тпру-тпру!» А вона як схватиться — та й собі: «Тпру-тпру!»

Та навчилась від того й турчати.

Від чого горлиця турчить. Зап. О. Шимченко на Наддніпрянській Україні. Час запису не зазначений. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка, Львів, 1895—1916., т. І, 1895, стор. 24.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.