☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Гороб’яча бесіда
Українська народна казка про тварин

Премудрий Соломон розумів, што пташина співат, што все створіння бесідує.

Аж в єднім часі сиділи два пташки на великій кам’яниці. Єден пташок так ся перед другим хвалит: «Якби-м свойов ногов копнув, то би ся кам’яниця розвалила».

Почув той бесіди премудрий Соломон і повідат: «Хробаку, хробаку! Та што ти повідаш, што од твоєй ноги кам’яниця би ся розвалила?»

Одповідат пташок до премудрого Соломона: «Найясніший царю! Я ся можу теж перед свойов жінков чимсь похвалити?» А Соломон чув і то записав, і нич на то. А то били два воробці.

Гороб’яча бесіда. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. І. Верхратський в кінці XIX ст. у Галичині. Про говор галицьких лемків. Написав Іван Верхратський. — Збірник філологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка, т. V, Львів, 1902., стор. 189—190.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.