☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Гуси на лету
Українська народна казка про тварин

— Де я? Де я? Де я?
Де ти? Де ти? Де ти?
Лечу, лечу, лечу!
У хмари, у хмари, у хмари.
Знижись, знижись, знижись.
Навпрост, навпрост, навпрост.
Гле-гле-гле! Гле-гле-гле!

Гуси на лету. Зап. О. Іванчук у с. Тростянець Снятинського пов. (Гуцульщина) від В. Павлюка. Час запису нє зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 515.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.