☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Гуски і гусак
Українська народна казка про тварин

Зайшли гуски та й гусак у панський лан. Та як ішли, та й кажуть: «Наїмося, наїмося, по дві до стебла, по дві до стебла!» А гусак каже: «Як не заженуть, як не заженуть!»

Аж надійшов польовий та й загнав гуски до двора. А гуски кажуть: «Загнали нас, загнали нас!» А гусак каже: «Я так казав, я так казав, я так казав!»

Гуски і гусак. Зап. П. Сиротюк у с. Джурів Снятинського пов. (Гуцульщина) від О. Сиротюк. Час запису не зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 516.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.