☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Два осли
Українська народна казка про тварин

Ішли два осли з вантажем: на одному була сіль, а на другому — губка. Перший осел ледве ноги волочив, а другий ішов легко й весело. Довелось їм переходить через річку. От той осел, що на ньому була сіль, зупинився в воді і почав купатись; він то лягав, то вставав. Так він робив до тих пір, поки розтала вся сіль. Тоді осел вийшов з води веселий і побіг швидко.

Другий осел, дивлячись на першого, і собі почав купатись у воді. Та що довше він купався, то важчою ставала його клажа. Губка набралась води і стала важка, так що другий осел ледве ноги волік.

Два осли. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. Є. 3. Шлапаченко в 1929 р. на х. Варламівка Зінов’ївської окр. (Кіровоградщина). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-7, од, зб. 778, арк. 143.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.