☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Дідове господарство та вовк
Українська народна казка про тварин

Жили собі дід та баба і мали вони п’ять овечок, а шостого бичка, коничка-ступачка, собачку-крутілку й півника-осичку. Жили вони в лісі. Дід ганяв пасти овечок в ліс. А вовк підглядів. Якось однією стежкою прийшов вовк до дідової хати та й ну співати:

— А в діда та в баби
П’ять овечок, шостий бичок,
Коничок-ступачок,
Собачка-крутілка і півень-осичка,
Давай, діду, вівцю,
А то й тебе з’їм!..

Дід злякався та й викинув вівцю. Вовк взяв її та й з’їв.

На другу ніч прийшов оп’ять вовк і ну так співать. Злякався дід і оп’ять викинув вівцю.

І так вовк ходив, поки забрав у діда все його хазяйство. Узяв він у діда п’ять овечок, шостого бичка, коника-ступачка, собачку-крутілку і півня-осичку. Зостався дід з бабою.

Прийшов вовк однієї ночі до діда та до баби та й ну співать:

— А в діда та в баби
П’ять овечок, шостий бичок,
Коничок-ступачок,
Собачка-крутілка і півень-осичка,
Давай, діду, бабу,
А то й тебе з’їм!..

Дід злякався та й викинув бабу. Узяв вовк і поніс бабу в ліс. Тоді оп’ять прийшов вовк і начав співать. Співав, співав — нічого не чуть. Тоді поліз вовк у хату, взяв діда та й поніс його в ліс.

Пропало дідове хазяйство і сам він із своєю бабою.

Дідове господарство та вовк Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 162. Зап. в середині 20-х років XX ст. у м. Красноармійську Донецької обл. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб 648 арк. 154—155.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.