☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Жаба і заєць
Українська народна казка про тварин

Одного разу охотник прибив зайця. Але заєць побіг і надумав утопитись.

Біжить попід ставком, а жаби в воду бульк, бульк... А заєць і дума: «О, не я тільки буду топитись, а он стільки топиться!..» Та як плигне в воду та й утопився.

Жаба і заєць. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. Ф. М. Зінченко у с. Вершино-Згорська Драбівського р-ну Прилуцької окр. Час запису не зазначений. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-7, од. зб. 791, арк. 288.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.