☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Жайворонок угорі і внизу
Українська народна казка про тварин

Жайворонок як летить угору, то кричить: «Нум, боже, биться, нум, боже, биться!» А як вниз: «Кий упустив, кий упустив!»

Жайворонок угорі і внизу. Зап. І. І. Манжура в Харківській губ. Час запису не зазначений. Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова, К., 1876., стор. 6.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.