☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Журавлі
Українська народна казка про тварин

Журавлі кричать:

— Кру-кру-цукру-кру,
Кругом, кругом, кругом,
Кру-кру-цукру.
Нема-нема,
Кру-кру ключем, ключем, ключем!

Журавлі. Зап. О. Іванчук у с. Тростянець Снятинського пов. (Гуцульщина) від В. Павлюка. Час запису не зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 514—515.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.