☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

За гроші все зробиться
Українська народна казка Гуцульщини

Був у селі бідний чоловік. Нікого в него не було, тілько двоє з жінкою жили. І мали вони тілько одного цапа. Та й куди чоловік ходив, туди й цап за ним ходив. І пішли вони одного разу в ліс по дрова. Чоловік рубає дрова, а цап під корчиком гребе щось там ногами. І вигріб котелик * грошей. Чоловік як то увидів, дуже зрадів. Уже дров не ніс, забрав ті гроші й поніс додому. Прийшов і сказав:

— Жінко, тепер маємо з чого жити. Цапок найшов нам котелик грошей.

І розжилися вони, добре їм було жити. Мали з-за чого. І сказав чоловік:

— Цей цап буде жити в хаті разом з нами. Цап спав на ліжку і їв за столом разом з ними. Потому цап постарів і згинув. Чоловік каже жінці:

— Цего цапа треба поховати так, як людину. Зробили йому домовину, чоловік пішов до попа й каже:

— Отче духовний, може, би ви були такі добрі і похоронили мені цапа.

Священик каже:

— Хто таке чув у світі, аби священик ішов хоронити цапа? Чоловік каже:

— Ви похороніть, бо цап гроші відказав *. А священик йому:

— Давно би ти сказав, що гроші відказав.

І пішов похоронив цапа, як людину. Бо за гроші все зробиться.

* Коте́лик — казанок.

* Відка́зувати — тут: заповідати, залишати у спадок.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

Село Великий Рожен, Косівського району, Івано-Франківської області 8 лютого 1994 року Чорнищук Василь Палійович (1922 року народження)