☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Зальоти деркача до перепелиці
Українська народна казка про тварин

Залицявся деркач до перепелиці та казав, що має бички, телята. Він пішов їх гонити, щоби ся могли побрати. Она єго кличе:

— Стефане! Стефане! Жен теля, жен теля! А він гонить по млаках [та] все:

— Кіц-кіц! Кіц-кіц!

Зальоти деркача до перепелиці. Зап. І. Головкевич в 90-х роках XIX ст. на Галичині. Центральний державний історичний архів УРСР у Львові., ф. 3с/309, оп. 1, од. зб. 765. арк. 6. Паралелі: Julian Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Wrocław — Warszawa—Kraków, t. I, 1962. . стор. 73.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.