☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Заєць і збанок
Українська народна казка про тварин

Одного разу сапали сапальники в полі і поставили збанок без води. Біжить заєць і побачив той збанок; а в збанку дуже шуміло від вітру, бо був порожній. Взяв заєць на голову збанок і біжить попри кладку та й каже: «Я тебе утоплю!» Та й зачав набирати води. А збанок зачав його тягнути у воду. А заєць зачав кричати: «Пане Збаницький, пане Збаницький, залиш. Я так жартую, я вас не хочу втопити!»

А збанок як ся набрав води та й поплив з зайцем.

Така доля зайцева!..

Заєць і збанок. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 64. Зап. Л. Ляторовська в 1882 р. у с. Сапогів Борщівського пов. (Тернопільщина). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 28-3, од. зб. 73, арк. 32.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.