☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Казка ласкавої баби
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

— Був собі дід Нюнька,

За поясом люлька.

Накосив сінця

Навколо хлівця.

Хороша казочка з кінця?

— Да!

— Ти кажеш «да» і я кажу «да». Ще розказати казочку?

— Да!

— Казочка — сіромазочка

Розсипала просо,

Видзьобала носом.

Дерлася по стінці,

Порвала штанці

Хороша казочка в кінці?

— Да.

— Ти кажеш «да» і я кажу «да». Ще розказати?

— Да!

— Казочка, казочка Бубликів в’язочка. Чи хороша моя казочка?

— Да.

— Ти кажеш «да» і я кажу «да». Розказати ще? Та хай! Спи уже.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

141 (5188). Казка ласкавої баби. СУС —. Записано 2008 року. Дідовик Ганна Григорівна (1937). Черкаська область, Маньківський район, Вікторівка