☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Комар та овод
Українська народна казка про тварин

Овод та кликав комаря літати удень. «Так боюся, — каже комар, — розтопитись; давай краще уночі». — «А вночі я боюсь ока де-небудь виштрикнути».

Та й розлетілись.

Тим-то тепер скотина від них не має спокою: один тне удень, а другий уночі. А якби літали сумісно, то або вдень, або уночі, — все б скотина спочила.

Комар та овод. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 284/І. Зап. І. І. Манжура у с. Мануйлівка Новомосковського пов. Катеринославської губ. Час запису не зазначений. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. И. И. Манжурою, Харьков, 1890., стор. 147.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

Комар та овод
Українська народна казка про тварин

Казав комар оводню: «Якби на мені така одежа, як на тобі, дак я б з хлопцями дрова рубав!»

Бо бач, які ці проклятії комарі: усе літо вони до самої осені кусаються, дарма, що такі сухі; а якби, мовляв, на йому така одежа, як на оводню, то й іменно, що й зимою б кусали коні та товар.

Комар та овод. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. М. С. Гаврилов у Чернігівській губ. Час запису не зазначений. Б. Д. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, вып. 1, Чернигов, 1895., стор. 252.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.