☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Кому ліпше — псові чи котові
Українська народна казка про тварин

Раз зійшлися пес з котом та й зачали ся оба скаржити, що їм недобре на світі жити. Пес каже котові: «Тобі ще яко-тако, побіжиш, де хоч, а мене присплять на ланцюг — та й гавкай». А кіт каже псові: «Тобі ліпше, тебе присплять та лиш гавкаєш, а я маю цілу ніч миші ловити».

Один каже: «Тобі ліпше», а другий каже: «Тобі ліпше»... Та й з того посварилися. З того часу ще й тепер ненавидяться.

Кому ліпше — псові чи котові. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. П. Сиротюк у с. Джурів Снятинського пов. (Гуцульщина) від А. Федорук, Час запису не зазначений, Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 212.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.